ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Εκπαίδευση εκπαιδευτών Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ένταξη και Εκπαίδευση προσφύγων»

Το Κ.Ε.Κ. ΟΡΑΜΑ διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Εκπαίδευση εκπαιδευτών Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ένταξη και Εκπαίδευση προσφύγων»

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων XVI»

Το Κ.Ε.Κ. ΟΡΑΜΑ διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων XVI»

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – ΣΔΕ – XIV»

Το Κ.Ε.Κ. ΟΡΑΜΑ διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών σε θέματα Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας – ΣΔΕ – XIV»

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και καινοτομίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις υπηρεσίες και τα τρέχοντα προγράμματά μας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Παροχή στοχευμένων υπηρεσιών απασχόλησης προς τους ανέργους

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις υπηρεσίες και τα τρέχοντα προγράμματά μας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Σεμινάρία Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις υπηρεσίες και τα τρέχοντα προγράμματά μας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αποτελεσματική σύνδεση των καταρτιζομένων με την αγορά εργασίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις υπηρεσίες και τα τρέχοντα προγράμματά μας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δυναμικές παρεμβάσεις για την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των ανέργων

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις υπηρεσίες και τα τρέχοντα προγράμματά μας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υλοποίηση Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών ως συντονιστής & εταίρος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις υπηρεσίες και τα τρέχοντα προγράμματά μας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τρέχοντα Προγράμματα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Εκπαίδευση εκπαιδευτών Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ένταξη και Εκπαίδευση προσφύγων»

Το Κ.Ε.Κ. ΟΡΑΜΑ διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Εκπαίδευση εκπαιδευτών Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ένταξη και Εκπαίδευση προσφύγων»

error: Content is protected !!