Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ΟΡΑΜΑ, Κε.Δι.Βι.Μ 2, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) με Κωδικό 7172-05, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο « Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων XV»

Περίοδος αιτήσεων: Από Παρασκευή 20/10/2017 έως και Δευτέρα 11/12/2017

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

error: Content is protected !!