Επιμόρφωση & Κατάρτιση

Αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνολογικές καινοτομίες το ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα:

 • Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης,
 • Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης,
 • Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Τα παραπάνω απευθύνονται σε όλον τον ενεργό πληθυσμό της Περιφέρειας και  ειδικότερα σε:

 • Σε ανέργους νέους και νέες
 • Σε μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 45-64 ετών
 • Σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες από την αγορά εργασίας
 • Παλιννοστούντες – Μετανάστες – Πρόσφυγες
 • Άτομα με γλωσσικές πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες
 • Σε εργαζόμενους σε μικρές και μεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Σε συνδικαλιστικούς φορείς και επαγγελματικές οργανώσεις και στα μέλη τους
 • Σε επιχειρήσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα